Giải pháp quản lý kinh doanh ngành bao bì nhựa mềm - Flexible Packaging

Những vấn đề của ngành sản xuất bao bì màng nhựa ghép phức hợp :

 • Yêu cầu sản phẩm cụ thể của khách hàng rất đặc thù, đa dạng;
 • Nội dung in, màu sắc, theo thiết kế riêng;
 • Màng nhựa phức hợp có cấu trúc nhiều lớp và độ dày đa dạng, tùy theo yêu cầu của sản phẩm chứa bên trong và hạn sử dụng;
 • Sản phẩm dạng túi có nhiều dạng và kích thước riêng;
 • Đơn vị tính với khách hàng là túi hoặc m2 hoặc cuồn, trong khi vật tư nhập đầu vào tính theo Kg;
 • Số lượng mã hàng phát sinh lớn;
 • Cùng 1 yêu cầu sản phẩm, có thể thay đổi công nghệ áp dụng (ghép ướt, ghép khô);
 • Việc lập định mức tính giá thành của quản trị rất khó khăn và chậm;
 • Yêu cầu và cấp phát vật tư cho từng lệnh, từng lô, từng đơn hàng sản xuất khó kiểm soát;
 • Việc tính giá để chào hàng cho khách không sát thực tế sản xuất, không kiểm soát được, dẫn đến tính cho khách một đàng nhưng sản xuất một nẻo khiến lãi thấp hơn dự kiến thậm chí gây lỗ;
 • Bộ phận kế toán không thể có định mức nguyên vật liệu đáng tin cậy cho việc tính giá thành từng sản phẩm, từng lô sản xuất, từng đơn hàng cụ thể.

Giải pháp của chúng tôi

 1. Chúng tôi có giải pháp có thể giải quyết các vấn đề trên một cách tinh gọn, hiệu quả, nhanh chóng mà không đòi hỏi hạ tầng công nghệ thông tin cao.
 2. Giải pháp hoạt động như hệ B.O.M. (Bill of Materials) của hệ ERP (Enterprise Resource Planning) kết hợp cách thực hiện Lean (Quản lý tinh gọn), được xây dựng theo thực tiễn đặc thù của ngành sản xuất bao bì màng ghép nhựa phức hợp.
 3. Giải pháp cũng bao gồm phần quản trị quan hệ khách hàng CRM (Customer Relationship Management).

Tính năng tiêu biểu của phần mềm

 1. Quản lý thông tin
  • Thông tin khách hàng
  • Thông tin sản phẩm riêng của khách hàng
  • Thông tin vật tư
  • Quản lý đơn hàng
  • Quản lý lệnh sản xuất
 2. Lập định mức chuẩn cho riêng từng mặt hàng một cách nhanh chóng
  • Vận dụng B.O.M.  (Bill of Materials)  từ các hệ thống E.R.P. (Enterprise Resource Planning)

  • Áp dụng ABC (Activity-base costing) kết hợp với VAC (Volume-adjusted costing của Lean manufacturing)

  • Đưa ra mô hình tính toán đặc thù cho ngành hàng, đưa ra khái niệm độ dày giả lập (pseudo-thickness) trong tính toán màng PELLD thổi 3 lớp (hoặc 5 lớp) có sử dụng nhiều loại nhựa và nhựa phụ gia dạng master-batch

 3. Tính toán giá thành
  • Tính tỷ lệ phế liệu chiều dài
  • Tính toán Màng thổi PELLD đa lớp (từ 2 đến 5 lớp)
  • Tính toán Dung môi pha loãng Mực in
  • Tính toán Keo ghép khô và Dung môi pha loãng keo
  • Tính toán Chi phí trực tiếp và Chi phí phân bổ
  • Tính giá thành theo định mức và mức lãi biên tế (gross margin)

Phí tham khảo

 1. Phí tư vấn triển khai: 25.000.000 đồng
 2. Phí thuê bao phần mềm: 3.000.000 đồng/tháng

Mức phí này áp dụng cho doanh nghiệp quy mô doanh thu năm <50 tỷ đồng và sản lượng năm <10 triệu m2. Doanh nghiệp có quy mô lớn hơn sẽ được khảo sát và báo giá phí theo thực tế.

Một số ảnh báo cáo demo của phần mềm

 bang-chiet-tinh-gia

ban-yeu-cau-vat-tu

ban-lenh-san-xuat-va-chi-dan

Liên hệ tư vấn dịch vụ