Gặp gỡ chuyên gia giàu kinh nghiệm

Nguyễn Hải Tâm

Nguyễn Hải Tâm

Chủ tịch Hội đồng quản trị - Giám đốc

Phan Thanh Nam

Phan Thanh Nam

Đồng sáng lập - CFO

Phan Tuấn Nam

Phan Tuấn Nam

Đồng sáng lập

Trịnh Hồng Khánh

Trịnh Hồng Khánh

Đồng sáng lập - Phó phòng thẩm định