Gặp gỡ chuyên gia giàu kinh nghiệm

Nguyễn Hải Tâm

Nguyễn Hải Tâm

Chủ tịch Hội đồng quản trị - Giám đốc

Phan Thanh Nam

Phan Thanh Nam

Đồng sáng lập - CFO

Phan Tuấn Nam

Phan Tuấn Nam

Đồng sáng lập

Trịnh Hồng Khánh

Trịnh Hồng Khánh

Đồng sáng lập - Phó phòng thẩm định

Trần Hoàng Long

Trần Hoàng Long

Đồng sáng lập - Trưởng đại diện tại Hà Nội

Phan Thị Toàn

Phan Thị Toàn

Đồng sáng lập - Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng