Bizzi - Giải pháp quản lý hóa đơn điện tử


Bizzi.vn là giải pháp quản lý hóa đơn toàn diện và tự động giúp giảm 80% thời gian và 50% chi phí so với xử lý thủ công.

 

Việc xử lý và quản lý hóa đơn điện tử thủ công có thể mất rất nhiều thời gian quý giá, nguồn nhân lực, chi phí và dễ bị lỗi của con người. Công nghệ tự động hóa bằng robot phần mềm thông minh (RPA) của Bizzi hỗ trợ:

 

– Tự động tải thu thập hóa đơn điện tử, kiểm tra tính hợp lệ của hóa đơn.

– Trích xuất dữ liệu từ hóa đơn điện tử với độ chính xác 100%.

– Số hóa hóa đơn giấy giảm bớt việc nhập liệu và quản lý hóa đơn tập trung

– Tìm kiếm thông minh 

– Tự động đối chiếu, khớp với đơn đặt hàng và phiếu giao hàng.

 

Lợi thế cạnh tranh

Năng lực xử lý:

– 1.000 hóa đơn điện tử cùng một lúc trong vòng 30 giây.

– Một triệu hóa đơn điện tử mỗi ngày.

– Khách hàng của chúng tôi là các công ty toàn cầu như DKSH, Abbott, GS25, Medicare, Guardian... và các công ty kiểm toán/ kế toán có uy tín như Parker Randall, DFK, Samdo, Tâm An.