Hội thảo cập nhật chính sách thuế tháng 4/2022

11

Apr

Hội thảo cập nhật chính sách thuế tháng 4/2022

Từ tháng 1/2022, nhiều chính sách mới đã có hiệu lực thi hành, bao gồm: thông tư 80/2021/TT-BTC hướng dẫn mới về quản lý thuế; Nghị định 102/2021/NĐ-CP – Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính; Thông tư 120/2021/TT-BTC – Điều chỉnh mức thu một số khoản phí, lệ phí; Bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động nước ngoài; …