Thấu hiểu quỹ đầu tư mạo hiểm Venture Capital VC 1

23

Mar

Thấu hiểu quỹ đầu tư mạo hiểm Venture Capital VC 1

Việc thấu hiểu nguồn gốc lịch sử, động lực đầu tư, mong muốn lợi nhuận và hoạt động thường nhật của các công ty quản lý Quỹ đầu tư mạo hiểm (Venture Capital VC) là yếu tố then chốt giúp các nhà sáng lập có chiến lược gọi vốn phù hợp