Khuất Quang Thìn

Khuất Quang Thìn

Đồng sáng lập - CFO

 

Ông Khuất Quang Thìn
Điện thoại/zalo: 
Chatwork: 
Email: 

 

KINH NGHIỆM

Thạc sỹ chuyên ngành Kế toán Tài chính và Quản trị trường Đại học Kinh tế Luật Berlin – Cộng hòa Liên bang Đức năm 2014

Kế toán viên hành nghề Việt Nam số chứng chỉ 0034/APC-2005

Chứng chỉ Giám đốc Tài chính (CFO) do Học viện Quản trị Tài chính Hoa kỳ cấp năm 2008.

Giám đốc Tài chính Expolanka Freight Vietnam LTD : 2011 - nay