Phan Thị Toàn

Phan Thị Toàn

Đồng sáng lập - Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng

Bà Phan Thị Toàn
Điện thoại/zalo: 0935896282
Chatwork: toan_webketoan
Email: Toanpt@webketoan.com.vn

 

KINH NGHIỆM
- Nhiều năm kinh nghiệm trong công tác trong lĩnh vực kiểm toán.
- Am hiểu sâu sắc về Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam, Chuẩn mực kiểm toán quốc tế và các văn bản pháp lý chuyên ngành có liên quan.
- Phát triển các mối quan hệ với khách hàng trong và ngoài nước.
- Phát triển các dịch vụ công ty cung cấp.
- Trực tiếp tham gia tư vấn tài chính kế toán cho khách hàng thuộc nhiều lĩnh vực.
- Bà có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ kiểm toán tài chính và kiểm toán hoạt động, tư vấn tài chính, định giá doanh nghiệp, tư vấn và kiểm tra hệ thống kiểm soát nội bộ, tư vấn kế toán và tư vấn thuế cho khách hàng thuộc nhiều lĩnh vực như Sản xuất, Dịch vụ, Thương mại, Tài chính, Ngân hàng, Xây dựng.