Nguyễn Hải Tâm

Nguyễn Hải Tâm

Giám đốc

Ông Nguyễn Hải Tâm với kinh nghiệm 25 năm làm công tác kế toán, tư vấn và quản trị doanh nghiệp. Ông đã từng phụ trách công việc kế toán, kế toán trưởng, tư vấn thuế và kế toán quản trị, quản lý cho nhiều loại hình doanh nghiệp. Ông là người sáng lập Webketoan - Cơ sở tri thức và cộng đồng kế toán hàng đầu Việt Nam từ năm 2002. 

Quá trình học tập:

* Tốt nghiệp chính quy chuyên ngành kế toán tại Đại học TCKT TP.HCM;

* Kế toán viên hành nghề và Đại lý Thuế;

* Tham gia các khóa nghiệp vụ chuyên sâu Kế toán quản trị CMA Úc, Kiểm toán nội bộ, ...

Công tác hiện tại:

* Sáng lập và giám đốc Công ty CP Dịch Vụ Webketoan, Công ty Tâm An - DN hành nghề kế toán và đại lý thuế

* Thành viên HĐQT, kế toán trưởng, giám đốc tài chính, tư vấn cho nhiều DN.

Hoạt động xã hội nghề nghiệp: 

* UV Ban chấp hành Hội Kế toán TP.HCM (HAA)

* UV Ban chấp hành Chi Hội Kế toán hành nghề VN (VICA)

* Trưởng Ban quản trị Webketoan - Cơ sở tri thức và cộng đồng kế toán VN

Liên hệ:

Điện thoại/zalo: 0945881339

Chatwork: tam_webketoan

Email: tamnh@webketoan.com.vn hoặc tam.nguyen@webketoan.vn