Phan Thanh Nam

Phan Thanh Nam

Đồng sáng lập - CFO

Ông Phan Thanh Nam
Điện thoại/zalo: 
Chatwork: 
Email: 

 

KINH NGHIỆM

Gần 25 năm kinh nghiệm phát triển , tư vấn và triển khai các hệ thống kế toán tài chính , kế toán quản trị doanh nghiệp.

Thành viên ban kiểm soát , kế toán trưởng , trưởng phòng tài chính kế toán tập đoàn VTP,CMC,VNPT,Chu Thị.

Đã tham gia các dự án chuyên sâu về siêu thị ,F&B , truyền thông , thu mua .

Kinh nghiệm vận hành hệ thống ERP,SAP, phần mềm kế toán FAST ,MISA,IPOS ,ACCOS.

Founder & CEO FAMA , Cofounder Webketoan.

CIMA  Advanced (Anh) , MA Đức ,CPA Viet Nam ,Đại lý thuế Viet Nam .