Thấu hiểu quỹ đầu tư mạo hiểm phần 3

12

May

Thấu hiểu quỹ đầu tư mạo hiểm phần 3

Vì sao các quỹ đầu tư mạo hiểm thường lựa chọn các doanh nghiệp công nghệ mới nổi để đầu tư? Vì sao họ không đầu tư cho các doanh nghiệp cổ điển, ăn chắc mặc bền và yên tâm là dòng vốn của mình không mất trắng?

Thấu hiểu quỹ đầu tư mạo hiểm Venture Capital VC 1

24

Mar

Thấu hiểu quỹ đầu tư mạo hiểm Venture Capital VC 1

Việc thấu hiểu nguồn gốc lịch sử, động lực đầu tư, mong muốn lợi nhuận và hoạt động thường nhật của các công ty quản lý Quỹ đầu tư mạo hiểm (Venture Capital VC) là yếu tố then chốt giúp các nhà sáng lập có chiến lược gọi vốn phù hợp